MARGARETHA GIELES -

WAT IS CHAKRAKLEURDIAGNOSTIEK?

Chakrakleurdiagnostiek( oftewel CKD) is een methode om, aan de hand van spontaan ingekleurde chakra-/ auralagenschema's, razendsnel inzicht te krijgen in jezelf en/ of anderen.
De kleuren geven informatie over kindertijd, jeugd, heden, blokkades en talenten. Leggen zaken bloot die anders mogelijk verborgen zouden blijven. Als aanvullende diagnostiek in een therapiesessie is de CKD van grote waarde. Uiteraard kan de methode ook gewoon voor zelfinzicht gebruikt worden.

Margaretha Gieles heeft de CKD ontwikkeld en er meerdere boeken over geschreven. Het meest actuele is Kleur je leven in balans. Het boek is geschreven voor gebruik door zowel therapeuten als door alle anderen die meer inzicht in zichzelf willen krijgen.

Slechts simpele kleurpotloden en chakraschema's (te copieren uit het boek Kleur je leven in balans)zijn nodig om tot verrassende inzichten te komen.

De CKD is als merk gedeponeerd bij het Beneluxbureau in Den Haag