MARGARETHA GIELES  -
OPLEIDING CKD VOOR THERAPEUTEN

In 2021 start een jaaropleiding Chakrakleurdiagnostiek voor therapeutisch gebruik. 
Om toegelaten te worden tot de opleiding dien je al een diploma van een andere discipline te hebben en reeds werkzaam te zijn als therapeut. 
Je leert   de CKD toe te passen en integreren in  jouw praktijk. 

Leslocatie en data worden midden 2020 bekend gemaakt.