MARGARETHA GIELES  -

BIJSCHOLING CHAKRAKLEURDIAGNOSTIEK

De bijscholingsavonden/- middagen worden gegeven in Middelburg en of Goes. Deze bijscholingen zijn bedoeld voor cursisten die al eerder cursussen CKD gevolgd hebben en verdieping willen.  Per middag/ avond staan een aantal thema's centraal.

                                    AGENDA

Datum:   20 april
Locatie:  Zeeland Gezond, Schenge 4, Middelburg
Info/ aanmelden: 0630658617