MARGARETHA GIELES  -

BIJSCHOLING CHAKRAKLEURDIAGNOSTIEK

De bijscholingsavonden/- middagen worden gegeven in Middelburg. Deze avonden/ middagen  zijn bedoeld voor therapeuten, die de CKD professioneel toe willen passen in hun praktijk. Per avond staan een aantal thema's centraal.

Nieuwe data: volgen binnenkort.